قالی دستبافت شش متری

یک جفت قالی دستبافت ابریشمی شش متری طرح سالاری کد 6775
تولیدکننده: بهبافت
€7,671/20

یک جفت قالی دستبافت
جنس: ۵۰ درصد ابریشم + ۵۰ درصد مرینوس
مساحت: 6 متر (مساحت جفت: 12 متر)
نام طرح: گلدانی
تراکم بافت: 50 رج
شکل: مستطیل
محل بافت: شیراز
رنگ زمینه: سبز
نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی