قالیچه دستبافت یک متری

قالیچه دستبافت یک متری عشایری شناسه 5
تولیدکننده: بهبافت
کد محصول: IR0200100005
572/00 $

نوع بافت: دستبافت زمینی

جنس الیاف: پشم

چله: پنبه

مساحت: 1 متر مربع

طرح/نقشه: عشایری

تراکم بافت: 33 رج در 7 سانتی متر

شکل: مستطیل

محل بافت: اقلید فارس

رنگ زمینه: مسی روناس

رنگ حاشیه: سفید

نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی