قالیچه دستبافت 1.7 متری

قالیچه دستبافت 1.7 متری حوض در حوض، شناسه 4
تولیدکننده: بهبافت
کد محصول: IR0200100004
860/00 $

نوع بافت: دستبافت هوایی

جنس الیاف: پشم

چله: پنبه

مساحت: 1.76 متر مربع

طرح/نقشه: حوض در حوض اره ماهی

تراکم بافت: 33 رج در 7 سانتی متر

شکل: مستطیل

محل بافت: اقلید فارس

رنگ زمینه: کرم

رنگ حاشیه: نیلی

نحوه رنگرزی: سنتی با استفاده از رنگ های طبیعی