گبه زرع و نیم

گبه پشمی زرع و نیم، شناسه 2
تولیدکننده: بهبافت
کد محصول: IR0200200002
€331/10

نوع بافت: دستبافت زمینی

جنس الیاف: پشم دست ریس

چله: پشم

مساحت: زرع و نیم 1×1/5

طرح/نقشه: گبه

تراکم بافت: متوسط

شکل: مستطیل

محل بافت: مرودشت

رنگ زمینه: آجری، رنگ با روناس

رنگ حاشیه: آبی

نحوه رنگرزی: سنتی، طبیعی