گبه شش متری

گبه پشمی شش متری شناسه 1
تولیدکننده: بهبافت
کد محصول: IR0200200001
1,335/00 $

نوع بافت: دستبافت زمینی

تراکم : ریز بافت

جنس الیاف: دستریس

چله: پشم

مساحت: 6 متر مربع

طرح/نقشه: گبه درختی

شکل: مستطیل

محل بافت: مرودشت

رنگ زمینه: آبی

رنگ حاشیه: سفید

نحوه رنگرزی: گیاهی، سنتی