گل رز قلاب بافی

گل رز، شناسه 4
تولیدکننده: قلاب بازی
کد محصول: IR0100200004
03/75 $

گل رز قلاب بافی قابل نصب روی تل، هد، سنجاق، کش، گل سینه و ...